Solveig Vestenfor, ordførar i Ål og regionrådsordførar i Hallingdal, argumenterte for Ringeriksbanen då ho hadde stortingspolitikarane i transportkomiteen på besøk i Hallingdal i januar. No syng ho ut mot sin eigen partifelle Jone Blikra.

Slår tilbake mot sentral Ap-politikar: «Det byr oss imot å ikke prioritere utbygging som vi vet redder liv»

Jone Bikra (Ap) var klar i kommentarane sine i Hallingdølen sist veke. Det byr han imot å samanlikne dødstal på ulike vegstrekningar. No får han var på tiltale.

«Som sentrale folkevalgte i regioner med for mange dødsulykker, byr det oss imot å ikke prioritere utbygging som vi vet redder liv», er tilbakemeldinga frå regionrådsleiarane i Hallingdal og Ringeriksregioenen.

Det er Ål-ordførar Solveig Vestenfor (Ap), Jevnaker-ordførar Morten Lafton (Ap) og varaordførar på Ringerike og leiar i Forum Nye Bergensbanen, Stian Bakken (Sp) som har underteikna lesarbrevet som står på trykk i Hallingdølen i dag.

Artikkelen held fram under annonsen.

Morten Lafton (Ap), er regionrådsleiar i Ringeriksregionen og ordførar i Jevnaker.
Stian Bakken (Sp) er varaordførar i Ringerike og leiar i arbeidsutvalet i Forum Nye Bergensbanen.

Fleire døyr på vegen i aust

Bakgrunnen er ein artikkel i Hallingdølen sist veke der det går fram at dødstala er langt verre på E16 Skaret- Hønefoss enn E16 Arna-Stanghelle. Dei siste 12 åra har sju blitt drepne i aust, to i vest. Også frå år 2000 og fram til i dag er det fleire trafikkdrepne på Skaret-Hønefoss.

Les også
Knuser myte: Dødstala klart høgare på Skaret-Hønefoss enn Arna-Stanghelle

Dei to vegstrekningane blir samanlikna fordi politikarane på Stortinget om kort tid skal behandle Nasjonal transportplan, der Skaret-Hønefoss/Ringeriksbanen er eitt av dei store tiltaka. Fellesprosjektet veg/bane Arna Stanghelle er eit anna. Fagetatane vil prioritere Ringeriksbanen framfor Arna-Stanghelle, men signal frå regjeringa kan tyde på at blant dei raudgrøne er fokuset større på utbygginga i vest.

Medlem i transportkomiteen på Stortinget, Jone Blikra (Ap)

– Det byr meg imot

Medlem i samferdselskomiteen på Stortinget, Jone Blikra (Ap) kommenterte artikkelen i Hallingdølen. Han sa at førebygging av ulykker er ei viktig grunngjeving for mange av vegprosjekta.

– Men å setje ulike strekningar i forskjellige delar av landet opp mot kvarandre med «body count», er ikkje måten å gjera det på. Det byr iallfall meg imot, uttalte Blikra.

Les også
Har lite sans for å samanlikne dødstal på ulike vegstrekningar: – Det byr iallfall meg imot

Det er dette som har fått det til å fate i leiarane for regionråda i Hallingdal og Ringeriksregionen, når dei skriv at «det byr dei imot» å ikkje prioritere ei utbygging som dei veit reddar liv, og siktar ril Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen.

– Sniker i køen

Dei meiner Ringeriksbanen er eit prosjekt som no er truga. Dette trass i at utbygginga vil redde liv, korte ned tida mellom Oslo og Bergen med ein time, og det alt er brukt fleire milliardar på å klargjere prosjektet.

«Grunnen til omkampen er at sentrale politikere nå bidrar til at et uferdig prosjekt på Vestlandet, som ifølge fagmyndighetene er klart mindre samfunnsnyttig, sniker i køen. Dette skjer i arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP), som legges frem i mars», heiter det i lesarinnlegget.

Les heile lesarinnlegget her

Artikkelen held fram under annonsen.

Nye Veier er klar for å bygge Ringeriksbanen. Dei ventar berre på løyving frå politikarane.

Turistar med tog

I innlegget ramsar dei opp argument for Ringeriksbanen som vil korte ned reisetida mellom Oslo og Bergen med ein time, samanlikna med 14 minutt for Arna-Stanghelle. Dei viser også til næringsministeren som vil flytte trafikk over til meir utslepps- og energieffektive transportformer, og nemner i den samanheng at Hallingdal som den store reiselivsregionen berre får under fem prosent av sine gjester med tog. Ein kortare og betre bane vil legge forholda til rette for å auke denne andelen.

Trugar fakta og råd

Vestenfor, Lafton og Bakken meiner saka også handlar om demokratiske prosessar.

Les også
Karamell i vest: Arna-Stanghelle blir fleire milliardar kroner dyrare enn planlagt

«For oss som i en årrekke har jobbet for FRE16 på bestilling fra myndighetene, dreier fellesprosjektet seg nå også om hvorvidt vi kan stole på demokratiske prosesser. Spesielt i samferdselspolitikken har det å «hilse hjem», dessverre vært en større drivkraft enn å løse de store nasjonale utfordringene. I arbeidet med NTP risikerer vi nå at politikere med gjennomslag, som vil styrke sin oppslutning, får igjennom samferdselsprosjekter som går utover det som tjener samfunnet. Ikke bare trafikksikkerhet, men enorme ringvirkninger for samfunn, næringsliv og miljø. Det er fortvilende å være vitne til hvordan interessekamp og lobbyvirksomhet truer fakta og faglige råd. Til slutt handler dette om folk kan ha tillit til oss som politikere», heiter det i innlegget til dei politiske leiarane i Hallingdal og Ringeriksregionen.