Administrasjon

Grafisk avdeling

Thorbjørn Bruarøy

Mediegrafikar, teknisk nettansvarleg

Marknadsavdelinga

Redaksjonen

Mona N. Stensvold

Journalist og sportsansvarleg