Tilsvar til Jone Blikra: Veivalget som redder liv

Av Solveig Vestenfor, rådsordfører i Hallingdal og ordfører i Ål kommune, Morten Lafton, regionrådsleder Ringeriksregionen og ordfører i Jevnaker kommune, Stian Bakken, varaordfører i Ringerike kommune og leder av Forum Nye Bergensbanen

Samferdselspolitiker Jone Blikra (Ap) uttalte til Hallingdølen at det «byr ham imot» å sammenligne antall dødsfall langs veistrekninger i landet. Som sentrale folkevalgte i regioner med for mange dødsulykker, byr det oss imot å ikke prioritere utbygging som vi vet redder liv.

Artikkelen held fram under annonsen.

Utspillet til Blikra kom i kjølvannet av at Hallingdølen presenterte statistikk som viser at strekningen Skaret-Hønefoss har hatt flere dødsulykker enn Arna-Stanghelle. De siste 12 årene har 9 personer blitt drept i trafikken på E16 Skaret-Hønefoss, og 2 personer langs Arna-Stanghelle-strekningen. Ett dødsfall er ett for mye, uansett hvor i landet det skjer. Senest i går krasjet en lokal fører i autovernet på E16 - heldigvis døde ingen. Vi har ingen tid å miste – veistrekningen Skaret-Hønefoss må bli tryggere.

En ferdig planlagt, prosjektert og vedtatt utbedring av vei og bane, Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen, er nå truet. Det til tross for at utbyggingen vil redde liv, korte ned tiden mellom Oslo og Bergen med en time, og det allerede er brukt flere milliarder på å klargjøre prosjektet. Grunnen til omkampen er at sentrale politikere nå bidrar til at et uferdig prosjekt på Vestlandet, som ifølge fagmyndighetene er klart mindre samfunnsnyttig, sniker i køen. Dette skjer i arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP), som legges frem i mars.

Vi er folkevalgte i kommuner som benytter seg av E16 fra Skaret til Hønefoss. Vi representerer lokalbefolkninger som kjenner det på kroppen hver gang man skal legge ut på veien. Vi har sett folk gå fra å være en familie til å bli etterlatte eller pårørende etter trafikkulykker. Lokalsamfunnet har engasjert seg i årevis for å få fart på prosjektet om en tryggere veistrekning – men vi ser nå at denne viktige saken risikerer å bli gjenstand for politisk hestehandel og lobbyvirksomhet i arbeidet med NTP.

Trygghet og nytte for fellesskapet

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) er et prosjekt som ble vedtatt for 32 år siden. Prosjektet innebærer ny vei fra Skaret til Hønefoss, samt Ringeriksbanen. Med den nye veistrekningen vil vi få færre trafikkulykker, mindre kø og trafikkork, avlasting for Osloregionen, og folk som endelig får komme seg frem til arbeidsplassene sine. Dette vil være svært nyttig for næringslivet langs hele Bergensbanen og for å skape verdier til fellesskapet. Med Ringeriksbanen har vi i tillegg muligheten til å redusere reisetiden Oslo Bergen med en time, og dermed kunne få vesentlig flere til å velge tog fremfor fly. Til sammenligning vil Arna-Stanghelle og K5-prosjektet redusere reisetiden mellom Bergen og Oslo med 14 minutter.

Næringsminister Jan Christian Vestre la frem "Veikart for reiselivsnæringen" 7.februar, der et tiltak er "Flytte-tiltak"; «flytte trafikk over til mer utslipps- og energieffektive transportformer, som fra bil til sykkel eller tog, eller fra fly til tog». Dette underbygger vår argumentasjon, når vi vet at under 5% av reisende til Hallingdal som en av Norges største reiselivregioner, bruker tog. Det begrunnes med reisetid, kapasitet og regularitet, parameter som vil bli vesentlig bedre med Ringeriksbanen.

Sammenlignet med andre konkurrerende prosjekter, er ny E16 og Ringeriksbanen mest samfunnsnyttig. Prosjektet er i tillegg ferdig utredet og kommunene rundt har allerede, etter løfter fra politikerne, brukt flere milliarder kroner for å tilrettelegge for at prosjektet settes i gang. Boområder er lagt beslag på, skattekronene har gått til prosjektet og lokalbefolkningen har ventet mange år på å få en trygg veistrekning og bane på plass.

Det handler om demokratiske prosesser

For oss som i en årrekke har jobbet for FRE16 på bestilling fra myndighetene, dreier fellesprosjektet seg nå også om hvorvidt vi kan stole på demokratiske prosesser. Spesielt i samferdselspolitikken har det å «hilse hjem», dessverre vært en større drivkraft enn å løse de store nasjonale utfordringene. I arbeidet med NTP risikerer vi nå at politikere med gjennomslag, som vil styrke sin oppslutning, får igjennom samferdselsprosjekter som går utover det som tjener samfunnet. Ikke bare trafikksikkerhet, men enorme ringvirkninger for samfunn, næringsliv og miljø. Det er fortvilende å være vitne til hvordan interessekamp og lobbyvirksomhet truer fakta og faglige råd. Til slutt handler dette om folk kan ha tillit til oss som politikere.

Vi må sette vår lit til at de demokratiske prosessene går som de skal og bør gjøre. At politikerne prioriterer det som er best for fellesskapet og fremtiden i arbeidet med NTP. Planen legges frem for Stortinget i mars, og håpet vårt er at nasjonale politikere, slik som Jone Blikra, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og transportkomiteen på Stortinget, tar faginstansenes vurderinger og råd på alvor når de prioriterer. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er et nasjonalt samferdselsløft som vil styrke trafikksikkerheten, øke verdiskapingen og redusere klimautslipp når flere velger tog i stedet for fly mellom Norges to største byer.