Ordførar i Ål, Solveig Vestenfor er ein del av kommunen si kriseleiing. Der var det hektisk aktivitet fredag. Foto: Elias Dahlen

Tre nye smitta i Ål: – Folk må ikkje bli redde, men vere kloke

Fredag ettermiddag var talet på koronasjuke i Ål stige til 11 personar. Kommunen er budd på at helga kan bringe meir.

– Folk må ikkje bli redde, men dei må vere kloke, seier ordførar Solveig Vestenfor. Derfor manar kommunen no alle sine innbyggarar til å følgje dei smittevernråda og tiltaka som er sett.

To nye positive

Fredag kveld var smittetalet i Ål 11.

– Me har fått tre nye positive svar i dag. Det eine er knytt til Sundre barnehage, seier Vestenfor.

I fleire dagar har ei avdeling ved Sundre barnehage vore i karantene. Det er førebels usikkert kva for tiltak som kjem til å gjelde over helga når det gjeld Sundre.

– Det er for tidleg å seie noko om no, seier ordføraren. Dette er den andre barnehagen i kommunen som er råka, torsdag kveld kom det melding om at Torpo barnehage er stengt ei tid framover på grunn av smitte.

Les også
Smittetalet fortset å vekse i Gol: — Trass alt ved godt mot

Som følgje av smittesituasjonen sit det sjølvsagt også ein del i karantene. Blant anna vart fredag ein klasse ved Ål ungdomsskule bedt om å halde seg heime. Kva som skjer vidare når det gjeld denne klassen, vil bli avgjort i helga.

– Alle heimar vil bli informert, seier Vestenfor.

Held på tiltaka

Sjølv om det er Gol som er hardast råka i Hallingdal akkurat no, er smittetalet relativt raskt stigande også i Ål. Kommunen har enno ikkje sett krisestab, men har ei kriseleiing som møtast jamt. Fredag bestemte dei seg for å behalde dei seks tiltaka som hallingdalskommunane kom med for ei veke sidan:

* Berre ti personar kan vere samla i private og sosiale lag.

* Fritidsaktivitetar og arrangement for barn, unge og sårbare grupper blir stoppa.

Artikkelen held fram under annonsen.

* Avgrensa besøk ved helseinstitusjonar og omsorgsbustader. Det skal førast nøye oversikt over dei besøkande.

* Skjerpe inn tiltak ved skule og barnehage.

* Fysiske møte, reiser og kurs i kommunal og offentleg regi skal avgrensast til eit minimum. Kommunen oppmodar private aktørar til å gjere det same.

* Kommunehuset blir stengt for besøkande utan avtale.

I tillegg har Ål lagt til eit punkt der dei ber folk om å unngå unødvendig reising.

– Det vil vere ein fordel for alle om ein greier halde seg mest mogleg innanfor nærområdet sitt. Me seier ikkje det ikkje er lov å reise, men me ber folk unngå det, presiserer Vestenfor.

Slik var smittesituasjonen i Hallingdal klokka 16 fredag:

Flå: 3

Nesbyen: 6

Gol: 24

Artikkelen held fram under annonsen.

Hemsedal: 3

Ål: 11

Hol: 2

Totalt 49 personar. I Nore og Uvdal er det meldt om éin smitta.

Les også
Stenger Gol skule i dag - alle elevar er i karantene