annonse

Idrettskretsane slepp unna det store Viken-sjokket

Ny krets
Ny krets: Den aktive idretten i særidrettane blir ikkje råka av stiftinga av Viken idrettskrets. (Foto: Arkiv)

+ Samanslåinga av idrettskretsane i Buskerud, Akershus og Østfold får minimale konsekvensar for klubbar og idrettslag.

Magnus Lindahl


annonse