Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har sagt det er mindre å spare enn antatt på å bygge Ringeriksbanen og E16 saman. Det vil ordførarane rundt Ringerike ha dokumentasjon på.

Nygård meiner det er lite å spare på å bygge veg og bane saman - no krev ordførarar at han legg fram tal

Ordførarane rundt Ringerike ber samferdselsministeren dokumentere påstanden sin om at gevinsten ved å bygge Ringeriksbanen og E16 saman er mindre enn antatt.

I eit lesarinnlegg blant anna i Hallingdølen stiller ordførarane i Ringerike, Jevnaker, Krødsherad, Modum og Hole fleire kritiske spørsmål til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Bakgrunnen er at Nygård i forslag til statsbudsjett vil ta frå Nye Veier gjennomføringa av Ringeriksbanen og overføre prosjektet til Bane NOR. Ny E16 Skaret-Hønefoss blir verande i Nye Veier.

Artikkelen held fram under annonsen.

Les også
Spørsmål til samferdselsministeren om Ringeriksbanen
Les også
Lokale Ap-lag tek knallhardt oppgjer med eige parti: «Eit slag, eit bakhaldsangrep»

Oppsplitting av fellesprosjektet blir i beste fall tolks som ei utsetjing av Ringeriksbanen. I verste fall at prosjektet blir skuva ut i det blå eller skrinlagt.

Krev dokumentasjon

Nygård uttalte i samband med budsjettframlegginga at Nye Veier har gjort ein god jobb med å optimalisere prosjektet og finne løysingar for å redusere kostnadene for både veg og bane.

Nye Veier var klar for å starte bygging av Ringeriksbanen. Det var før regjeringa la fram sitt forslag til statsbudsjett.

Det er denne gjennomgangen som viser at gevinstane ved å bygge dette saman ifølgje Nygård skal vera lågare enn antatt.

Dette er utsegn ordførarane krev å få dokumentert:

«Nye Veier opplyser at de ikke har en dokumentasjon for denne påstanden, og henviser til Samferdselsdepartementet. Spørsmål: Hvilken dokumentasjon har du på at gevinstene ved fellesprosjektet er lavere enn det man tidligere har antatt?», spør ordførarane i lesarinnlegget.

Har ikkje fått svar

Det er fleire som har undra seg over denne slutninga til samferdselsministeren. Hallingdølen har stilt same spørsmålet til Nygård og Samferdselsdepartementet, men har førebels ikkje fått noko svar frå statsråden.

No følgjer altså ordførarane rundt Ringerike opp og krev svar.

Det same gjer LO og NHO i Viken som i eit lesarinnlegg: Samferdselsministeren må komme på banen og fortelle regionen hvordan fremdriftsplanen i prosjektet skal holdes, fremfor å legge opp til et stigespill om samferdselsprosjektene i Viken, skriv organisasjonane saman med Ringerike næringsforening.

Artikkelen held fram under annonsen.

Les også
Kjempar for at ikkje Ringeriksbanen blir demontert - men partia er ikkje samde om løysinga
Les også
Listhaug om Ringeriksbanen: – Eitt av prosjekta me meiner skal prioriterast

Ordførarane rundt Ringerike meiner splitting av oppdraget mellom Nye Veier og Bane NOR er eit strategiske grep som skaper stor usikkerheit rundt fellesprosjektet og den vedtekne statlege reguleringsplanen.

Ordførarane er langt frå fornøgd med dialogen med Nygård, og stiller fleire kritiske spørsmål. Blant anna dette:

«Mener du at Ringeriksbanen må skrinlegges en gang for alle?»

– Meiner du Ringeriksbanen mår skrinleggast, spør ordførarane samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Brukt fem milliardar

Ordførarane spør også om Nygård gav instruks om at Ringeriksbanen skulle haldast utanfor då Jernbanedirektoratet i sommar la fram si rangering av åtte nasjonale jernbanesatsingar. Dei spør kvifor samferdselsministeren ikkje lyttar meir til faglege råd frå Nye Veier. I innlegget viser dei til at det alt er brukt 2 milliardar kroner til planlegging og førebuande arbeid samtidig som Ringerike kommune har investert 3 milliardar for å førebu storutbygginga.

«Hvordan forsvarer du, på vegner av regjeringen, denne offentlige pengebruken når fellesprosjektet i statsbudsjettet, i praksis settes tilbake til start?», spør ordførarane rundt Ringerike.

Les også
Gav aller mest i heile Viken - det er det ein spesiell grunn til
Les også
Folk ikkje skremt frå å bestille julebord: – Her har me 100 på venteliste
Les også
No satsar dei friskt i USA: – Me har knapt hatt tid til å nyte suksessen