Dagali flyplass også som solpark og teknologisenter? Ja, viss det går som eigarane planlegg.

Kan dette bli eit teknologisk testsenter? Planane inneheld meir enn solcellepark

Utbygging av solpark på Dagali flyplass, kan bane veg for eit testsenter for ny teknologi.

Som Hallingdølen omtala sist veke, har Geilogruppen, SkiGeilo og Vidju Holding signert ei intensjonsavtale om utbygginga av ein solpark.

Eit realistisk mål er bygging i 2026, og første byggetrinn vil dekke straumbehovet for til dømes Vestlia Resort eller alpinanlegget til SkiGeilo.

Artikkelen held fram under annonsen.

Batteri

I tillegg meiner partane at solparken, med høg produksjon av solenergi, vil kunne utviklast til å bli eit utstillingsvindauge for ny teknologi.

Konsernsjef i Vidju Holding, Audun Grynning, trekkjer fram etablering av energilagring og Dagali som eit testsenter for batteriløysingar i kaldt klima.

Det er i skogkanten langs flystripa det ligg planar klare for å bygge Hallingdals første solpark.
Audun Grynning, konsernsjef i Vidju Holding.

Vidju meiner også at solparken vil ha positive effektar på stabilisering av straumnettet når solenergi kan brukast heile døgnet.

– Me har planar om ytterlegare aktivitet for utan sjølve solparken, men det må me kome tilbake til på eit seinare tidspunkt. Me har ein ambisjon om å behalde infrastrukturen som er der i dag, men dette er også ein del av det som skal greiast ut i dei vidare fasane, seier Grynning.

Les også
Hallingdals første solpark skal forsyne skisenter og hotell med straum: – Å fyre opp ein vinterdestinasjon med eigenprodusert straum, vil slå an vanvitig

– Ikkje urørt natur

Ordførar Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) seier ho er spent på kva dei tre aktørane kan få til saman. Men at tre så store og lokale selskap går saman, håpar ho gjer det meir realistisk å bygge.

Hol kommune eigde i mange år flyplassen då det var kommersiell ruteflyging hit. I 2019 vart flyplassen seld og Geilogruppen og Geilo Holding overtok Geilo Lufthavn Dagali.

Ordførar Sigrid Simensen Ilsøy (Sp).

– Det er spennande viss solparken kan vere første steg mot å få meir aktivitet på flyplassen. Potensialet er stort.

Ilsøy viser til at Geilo er har fått fornya sertifisering som berekraftig reisemål og at ein solpark vil vere med på å bygge opp under dette. Ilsøy viser også til at utbygginga skal skje i eit område det alt har vore stor aktivitet og utbyggingar.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det må kunne kallast grått areal, dette er ikkje urørt natur.

Ilsøy er spent på saksbehandlinga og konsesjonssøknaden Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) får på bordet etter kvart.

– Det vil eg følge ekstra med på.