Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) presenterte Buskerud-innhaldet i Nasjonal transportplan for partivener i Buskerud. T.v. stortingspresident og Buskerud-representant, Masud Gharahkhani (Ap).

I valkampen garanterte han oppstart av Ringeriksbanen i 2021 - kva seier stortingspresidenten i dag?

«Det har vært nok løftebrudd fra regjeringen vi har nå. Arbeiderpartiet garanterer for igangsetting av Ringeriksbanen i løpet av 2022. Bruk stemmeretten. Vi trenger et regjeringsskifte nå.»

Sitatet er velkjent. Stortingspresident Masud Ghahrankhani var trystallklar i valkampinnspurten i 2021.

Uttalen står i sterk kontrast til dagens melding frå regjeringa: Ringeriksbanen er ute av Nasjonal transportplan dei neste 12 åra.

Artikkelen held fram under annonsen.

Historisk satsing

Gharankhani var med på presentasjonen av det politikarane kallar ei historisk samferdselssatsing i Buskerud. Igangsetjing av E16 Skaret-Hønefoss, vidareføring av midlane til Ørgenvika-Kittilsviken på Rv7 og tiltak på Eggemoen-Nymoen.

Les også
Ringeriksbanen ute av Nasjonal transportplan - Nygård vil starte bygging av veg

Samla investering på 18 milliardar, der bompengar utgjer ein stor del.

Men Ringeriksbanen, som stortingspresidenten garanterte oppstart for, og som heile regionen har stått samla om å kjempe for, var ute av dansen.

Beklagar ikkje

Korleis kan du seie at dette er ein historisk dag for samferdsel i Buskerud når Ringeriksbanen som du garanterte for i 2021, er ute neste 12-årsperiode?

– Eg tenker at all politikk handlar om å finne gode kvardagsløysingar for folk. At det kjem 18 milliardar til dei tre vegprosjekta er betydeleg. I løpet av kort tid vil folk sjå endringar. Det er det viktigaste. Derfor er eg ganske fornøgd med det som blir lagt fram i dag, seier Gharankhani.

– Og så er alle oss lokalt oppteken av Ringeriksbanen, og den kjem me til å fortsette å kjempe for.

Frå venstre leiar i transportkomiteen på Storting, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

I valkampen 2021 garanterte du oppstart i 2022. Beklagar du at du sa det?

– Det eg er ganske sikker på er at folk er oppteken av å få eit samferdselsløft, og det får me no.

Artikkelen held fram under annonsen.

Les også
Peikar på manglar og etterslep på kommunale bygg: – Budsjettet bør aukast

Men beklagar du at du sa det du sa i valkampen?

– Eg beklagar ikkje at me har sikra 18 milliardar ...

Nei, men beklagar du at du garanterte for oppstart av Ringeriksbanen i 2021 og så skuvar de det no ut heile 12-årsperioden?

– Politikk handlar om å finne løysingar. Det som er viktig for meg er å levere eit historisk samferdselsløft som både innbyggjarane i Ringerike og Hallingdal kjem til å sjå enorme effektar av. Det er eg stolt av, seier Masud Gharahkhani.