annonse

Ein ny stig til Skogshorn

TÅKE
TÅKE: Det vart ein tåkefull tur utan mykje utsikt. (Foto: ELIAS DAHLEN)
STEINAVLØP
STEINAVLØP: I dei mest utsette myrområda er det no renner av stein for å få unna vatn. (Foto: ELIAS DAHLEN)
KOR MANGE?
KOR MANGE?: Kamera for å telje talet på turgåarar er på plass. (Foto: ELIAS DAHLEN)
TRAPP
TRAPP: Her er det lengste trappepartiet på 400 steg. Før måtte ein gå i laus stein her. (Foto: ELIAS DAHLEN)
DRENERING
DRENERING: Fleire stader er det blitt tilrettelagt for god drenering i periodar med mykje nedbør. (Foto: ELIAS DAHLEN)
STEINBEKK
STEINBEKK: Steinarbeidet som er gjort for å få unna vatn. Prosjektleiar Henning Flaget med hunden Bruno. (Foto: ELIAS DAHLEN)
OPNA!
OPNA!: Ei offisiell opning av den nye stigen. Frå venstre Ordførar Oddvar Grøthe, Signe Lise Jordheim, Jørn Magne Forland, Øysten Valle frå sparebankstiftelsen, Anneli Rosberg Vøllo og Henning Flaget med hunden Bruno. (Foto: ELIAS DAHLEN)

+ Betre drenering av vatn og ein flottare tur har vore fokuset når den kjente fjelltoppen har fått ny stig.

Elias Dahlen


annonse