Hallingdolen

Reportasje

Derfor stiller dei unge til val

Derfor stiller dei unge til val

Lokaldemokratiet gjer det mogeleg å påverke eigen kvardag og forme plassen ein bur på. Møt nokre av Hallingdals unge listekandidatar som vil skape engasjement.