Nes: 350.000 kroner til gondol

Nes kommunestyre har løyvd 350.000 kroner i tilskot til prosjektet Gondol Hallingdal Skyway. Pengane skal brukast til eit teknisk forprosjekt og gjennomføring av ein masterplanstudie for dal- og toppstasjonen for gondolbanen. Det er det kanadiske selskapet Ecosign som skal gjere denne jobben.