annonse

Vil ha gangveg mellom Holet og Hovet

Ny gangveg
Ny gangveg: Senterpartiet og Sigrid Simensen Ilsøy spør om moglegheitene for å bygge gangveg langs Fv50 mellom Brattåker og Djupedal. (Foto: Elias Dahlen)

+ Senterpartiet meiner det bør byggast ein samanhengande gangveg frå Hovet til Holet.

Magnus Lindahl


annonse