annonse

Ting «bussen» på mobil: – Kan du hente meg her?

Hent Meg
Hent Meg: Fylket vil teste ut ein ny app der passasjerar på Gol og Geilo kan bestille dør-til-dør transport med minibuss. (Foto: Buskerud fylkeskommune)
Pilotprosjekt
Pilotprosjekt: Kongsberg, Gol og Geilo er plukka ut til å vere med i eit pilotprosjekt for ei ny kollektivordning i Buskerud. (Foto: Buskerud fylkeskommune)

+ Gol og Hol er invitert på oppstartsmøte om den nye kollektivsatsinga «HentMeg».

Tor Folgerø


annonse