annonse

– Spesielt å gi sentrale posisjonar til «mikroparti»

UNDRANDE
UNDRANDE: Andreas Smith-Erichsen meiner det er merkeleg at Sp har gitt sentrale posisjonar til småpartia. (Foto: Arkiv)

+ Andreas Smith-Erichsen (H) er «undrande» til måten Senterpartiet og dei små partia har opptredd etter valet.

Lillian Holden


annonse