annonse

– Ofrar den trygge trafikkavviklinga

Kritisk
Kritisk: Knut Arne Gurigard spør om det i forslaget til billegare utbygging er teke nok høgde for den store trafikkauken som er venta på Rv7 fram mot 2050, og at Rv7 til Gol i praksis er hovudveg mellom aust og vest? (Foto: Arkiv)
: Knut Arne Gurigard. (Foto: Arkiv)

+ Trafikksikkerhetsforeningen reagerer sterkt på valet av vegstandard på Rv7 frå Ørgenvika og til Gulsvik.

Arne Ole Lindahl


annonse