annonse

Nore og Uvdal i knipe: Kan skulde staten millionar

SENDE VARSEL
SENDE VARSEL: Kommunedirektør Rune Antonsen har varsla fylkesmannen om mistanke om at kommunen har drive omfattande og systematisk overfakturering av staten, noko som truleg har gått føre seg i fleire år. (Foto: )

+ Kommunedirektør Rune Antonsen har varsla fylkesmannen om at kommunen kan ha drive omfattande og systematisk overfakturering av staten, noko som truleg har gått føre seg i fleire år.

Ina Eirin Eliassen


annonse