annonse

Kan gjera det tryggare langs Nordbygdvegen

Bonus
Bonus: Ål kommune vil byggje turstig på traseen til avløpsleidningen frå Sundre til Leveld. Stigen vil gå langs Nordbygdvegen, frå krysset mot Veslehaugen og ned til Samhald. (Foto: Caroline Utti)
Bonus
Bonus: Ål kommune vil byggje turstig på traseen til avløpsleidningen frå Sundre til Leveld. Stigen vil gå langs Nordbygdvegen, frå krysset mot Veslehaugen og ned til Samhald. (Foto: Caroline Utti)
Bonus
Bonus: Ål kommune vil byggje turstig på traseen til avløpsleidningen frå Sundre til Leveld. Stigen vil gå langs Nordbygdvegen, frå krysset mot Veslehaugen og ned til Samhald. (Foto: Caroline Utti)
Bonus
Bonus: Ål kommune vil byggje turstig på traseen til avløpsleidningen frå Sundre til Leveld. Stigen vil gå langs Nordbygdvegen, frå krysset mot Veslehaugen og ned til Samhald. (Foto: Caroline Utti)

+ Det ligg an til at kloakkledningen i Votndalen også kan føre med seg eit etterlengta trafikktryggingstiltak langs Nordbygdvegen.

Caroline Utti


annonse