Når dæ æ glatt, æ dæ støtt vogntog som køyre se fast. I Støytebakkjen, nea Venås bru, går dæ an å leggje på kjettinga. Arkiv

Her skal vegen bia breiar og slakar - no kan du sea ditt

Kor væt bi dæ kluss i trafikken myljo Tuv og Venås. No kjem dæ endele plana um koss vegen kan bi bære.

Hallingdølen slær eit slag for dialekte

Papiravisa torsdag 3. februar æ historisk då alle artikla æ skrivi på dialekt. Det sama gjeld mykjy tå annonsun og anna stoff. Dette gjer me for å slå eit slag for hallingmålet.

På same måte æ alle artikla som bli publisert på nettet i dag skrive på dialekt.

Bakgrunnen æ fleire artikla me har hatt den siste tide om dialekte, og at hallingmålet ser ut te å nesten ikkji bli brukt blant unge. Me håpe me med dette kan slå eit slag for dialekte vår.

Statens vegvesen ha laga reguleringsplan som no æ sendt ut på høyring. Planen gjeld eit stykke tå Rv52 myljo Tuv og Venås i Hemsedal. Her æ dæ støtt ei plagu at lastebila og vogntog køyre se fast um vetn. Irriterande for dei som venta varu på are sia tå fjellet, men ogso for annsame folk i privatbil, som bi ståand fast og vente når nokon må leggje på kjettinga.

Artikkelen held fram under annonsen.

Les også
Uvêret: Her vart det målt vindkast på 47,3 meter i sekundet

Statens vegvesen ha vurdert ulike løysinga slik at vegen kan bi meir trafikksikker og gjere det lettare å ta se fram. Dei ha landa på å uppjustere te to-felts veg etter H1-standarden. Og ko betyr det? Vegen ska kort sagt bia mykji bære, med ganske omfattande justering både på stigning og kurvatur.

Les også
Til sommaren blir ein flaskehals og eit ulykkespunkt borte

Små sidevega som kjem ne lie og inn på riksvegen, må leggjast um og samkøyrast somme stadi. Dæ æ ogso plana um at dei som gå og sykle, skal få ei tryggare framtid på eigen gang- og sykkelveg. Plani og dokumetasjon ligg på nettsiun te Statens vegvesen.

Vegvesenet vil gjedne høyre frå folk som bruka vegen. I ei pressemelding skriv dei at alle naboa som ynskje, kan få vere med på synfaring. Frist for å sende høyringssvar æ 15. mars.

Les også
– Eit steg i rett retning, men for tidleg å sprette champagnen
Les også
Tilbake til Buskerud: – Viken vart oppretta med tvang. Oppløysing er best for å rette opp feilen
Les også
Ilagt bot på fem millionar etter dødsulykke i skisenteret