annonse

Golingane treng ny brannstasjon

Farlege forhold
Farlege forhold: Brannstasjonen på Glitre manglar skilje mellom rein og skitten sone. Det kan føre til at brannmannskapa blir eksponert for kreftframkallande stoff. (Foto: Hallingdal brann- og redningsteneste IKS)
Kommunalsjef
Kommunalsjef: Svein Eide er kommunalsjef for samfunn og utvikling i Gol. (Foto: Arkiv)

+ Gol kommune vurderer fleire tomtealternativ for ein ny brannstasjon.

Tor Folgerø


annonse