annonse

Gav arkitektane vide fullmakter

Nøkternt og ellevilt
Nøkternt og ellevilt: Femten arkitektkontor har sett på Rødberg med friske auge og lagt fram sine framtidsvisjonar. – Mange spennande idear, men også ville påfunn, seier ordførar Eli Hovd Prestegården (t.h.). Her saman med Gro Irene Svendsen (t.v.) og Grete Blørstad. (Foto: Jørn Grønlund.)
På raud løpar
På raud løpar: Arrangørane av utstillinga var kommunalsjefane Målfrid Toeneiet (f.v.) og Gro Rudi (Nore og Uvdal kommune), ordførar Eli Hovd Prestegården, Tea Mork (Nore og Uvdal Næringsselskap) og Gro Irene Svendsen (Buskerud Næringshage). (Foto: Jørn Grønlund)
Fagfolk og bygdefolk
Fagfolk og bygdefolk: Det er ein internasjonal fagjury som skal kåre vinnaren i arkitektkonkurransen. Men før juryen les opp resultatet skal også bygdefolk få kome til orde. Terje Halland (f.v.), Ole Morten Simensen, Elin Halland Simensen og Britt Halland. (Foto: Jørn Grønlund)
Fullt hus
Fullt hus: Den gamle lokstallen i Rødberg var gjort om til eit langstrakt utstillingslokale. Der lokomotiva stod i gamle dagar, var det dekka opp med smakfulle kanapear. (Foto: Jørn Grønlund)

+ Raud løpar, høge helar, stramme slips, fine kanapear, bobler i glaset. Kva skjer på Rødberg?

Tor Folgerø


annonse