annonse

Frifunnen - og dømt - for skadeverk

Frifunnen og dømt
Frifunnen og dømt: Mens dommarane må vere sikre «utover kvar ein rimeleg tvil», for å dømme ein person for brot på straffelova, er beviskravet lågare i sivile saker. I desse sakene krevst det «sannsynligheitsovervekt» for å pålegge erstatningsansvar, som i juridisk forstand betyr at ein må vere meir enn 50 prosent sikker på at han er den skuldige. (Foto: Arkiv)

+ Ein mann vart frifunnen for skadeverk på kommunale bilar i Nesbyen – men dømt til å betale erstatning.

Arne Ole Lindahl


annonse