annonse

Denne butikkeigaren gir tilbake av overskotet

Flå-butikk
Flå-butikk: Styreleiar Rune Hagberg i Flå Spareforening, til venstre, og distriktssjef Gjermund Stave fotografert av Hallingdølen tidlegare i år etter ei ombygging i butikken. (Foto: Arkiv)

+ Flå Spareforening gjer ikkje som andre butikkeigarar. Dei deler noko av overskotet med lokalsamfunnet.

Arne Ole Lindahl


annonse