annonse

«Barn og unge opplever den smale brua som utrygg»

MOGLEG TILTAK
MOGLEG TILTAK: Hemsedal kommune kan tenke seg tilskot til utbetring av Moen bru, i form av ein gangveg. (Foto: Arkiv)

+ Busshaldeplass på Svøo og gangveg over Moen bru er to av dei viktigaste tiltaka når Hemsedal skal søke fylket om pengar.

Lillian Holden


annonse