annonse

9,3 millionar meir til språk og nynorsk

Nynorsk
Nynorsk: Regjeringa har mellom anna sett av 4,2 millionar kroner ekstra til nynorsktiltak i statsbudsjettet. (Foto: Arkiv)

+ I forslaget til statsbudsjett for 2020 aukar regjeringa løyvingane til språk med 9,3 millionar kroner. Det gir millionauke i budsjettet til både ordboksarbeid, Det Norske Samlaget, Nynorsk pressekontor og Landssamanslutninga av nynorskkommunar.annonse