Ringeriksbanen

Av Kjell Ålien, kommunestyrerepresentant Sp

I Hallingdølen 12/11 har Hallingdølen en knakende god og høyst nødvendig leder.

Artikkelen held fram under annonsen.

De stiller spørsmål om Ap og Sp kan leve med en samferdselsminister som er kjemisk fri for visjoner. Jeg vil utvide spørsmålet, og også gi et svar fra mitt ståsted.

Kan Norge leve med en slik samferdselsminister, og ikke minst kan Stortinget leve med en samferdselsminister som feilinformerer og eller holder tilbake viktig informasjon? Her må svaret bli et klart NEI.

Stortinget må kunne stole på de opplysningene de får fra en statsråd om de skal settes i stand til å ta de riktige beslutningene på vegne av hele nasjonen. (en statsråd er ikke/burde ikke bare være statsråd for sitt eget distrikt.)

Jeg mener Ap og Sp ikke kan la forslaget angående Ringeriksbanen bli stående, om de fatter vedtak under sviktende forutsetninger, som det synes som her. Vil de ikke da undergrave sin egen troverdighet?

Slik jeg ser det finnes det ikke gode argumenter for å stoppe fellesprosjektet mellom Ringeriksbanen og E16. Iallfall er ikke de argumentene statsråd Nygård har fremført holdbare.

Derimot er det gode argumenter for at dette må fullføres etter de planer som foreligger. Ringeriksbanen er et svært godt tiltak klimamessig, sammen med tiltak på vestsida (Voss-Bergen) kan tog konkurrere med fly som transport mellom Norges to største byer. Om en bare bygger E16 vil det føre til mere privatbilisme inn/ut fra hovedstaden fra Ringerike/Hallingdal da jernbane ikke vil være et reelt avlastende tilbud.

Ringeriksbanen vil være et svært godt stedsutviklingstiltak både for Ringerike og Hallingdals-regionen.

For innbyggerne i Ringerike vil det være en tilnærmet katastrofe om staten, ved statsråd Nygård i spissen, løper fra sine lovnader. Her har kommunen gjort store investeringer i tråd med lovnader for å være rustet for den utvikling Ringeriksbanen ville gi. Nå risikerer innbyggerne i Ringerike å sitte med en gedigen regning uten inndekning, om ikke SV og eller Stortinget setter dette på plass. Om ikke Ap/Sp sine stortingsgrupper selv skulle ta til fornuften da. En kan jo håpe på det for stortingspresidenten kom med en sterk uforbeholden garanti før valget!

Artikkelen held fram under annonsen.