Geilo, et handelssenter?

Gode mat- og sportsbutikker og landsdekkende kjedebutikker er ikke nok! Skal Geilo bli et handelssenter trengs flere mindre lokale nisjebutikker og gode butikker for forbruksvarer.

Det var en god opplysende, redaksjonell, artikkel Hallingdølen hadde om butikken «Heime» og Merethe Martinsen, tirsdag 13. februar. Først og fremst er det viktig å takke de som driver butikker som «Heime» og eiere av lokale butikker som er knyttet opp til kjeder, som Geilo Handelslag, Sport1 Geilo, Traktøren, Interoptik og flere tilsvarende. De er alle viktige lokale aktører som viser lokalt ansvar med deltakelse og bidrag til omfattende lokale aktiviteter.

Kjedebutikker er også viktig for Geilo, selv om de ikke har den lokale eiertilknytning og eierne kanskje er mer opptatt av bunnlinjen, men både innbyggere og gjester forventer å finne gode kjedebutikker også hos oss.

Artikkelen held fram under annonsen.

Handel avler ny handel

Hvordan kan vi få utviklet handelsstanden på Geilo? Enklest er det å si at vi som innbyggere i Hol må bruke de butikkene vi allerede har. Men da møtes vi gjerne med at Geilo ikke har de butikkene vi ønsker, som elektro-, klesbutikker-, blomster- forretninger, og mange flere.

Vi hadde, år tilbake, to elektroforretninger, to blomsterforretninger og klesforretninger. Alle godt lokalt forankret, men utfordringene utenfra ble store og sakte, men sikkert og noen ganger brått, forsvant de. Takk da til Geilo Handelslag som ser ut til å kunne bygge opp sin No1- klesforretning.

Kjøpesentrenes rolle?

Hvordan styrer eiere av kjøpesentrene sine eiendommer? Et kjøpesenter bør, etter min mening, være tilgjengelig for den lokale drifter. En eier som ofte er en mindre familiebedrift med sine begrensninger, som tid og økonomi, men stor drivervilje. Jeg skyter kanskje over mål, men er av den formening at det kanskje kan være større fleksibilitet enn det jeg tror er tilfelle, både for åpningstider og kostnader i fellesskapet. Viktigst må det være å få butikker på plass, også lokale nisjebutikker. Tomme lokaler er negativt for både senteret og Geilo, som et aktivt handelssenter.

Aktiv næringspolitikk – raus og målrettet

Kommunen, politikere og administrasjon, har en vesentlig rolle å spille for steds- og næringsutvikling. Kommunale regler sier at handel skal begrenses til Geilo sentrum, men i tillegg har kommunens vedtatte reguleringsplan for arealet mellom SPAR ved broen og Monter langs Fv40 – kalt I1 – åpnet det for større plasskrevende handel. Begge disse reguleringer krever positiv handling – i dag!

Kommunale bidrag, gjennom næringsstøtte, må være romslig for å utvikle Geilo som et attraktivt handelssted. Mindre lokale bedrifter må oppfordres til sentrumsetablering og sikres raus støtte til dette, og arealet I1 må utvikles, som forutsatt, for etablering av større plasskrevende handel, som elektro, møbler og eksempelvis butikker som Biltema, Megaflis, osv.

Hol kommune er ett av Norges mest omtalte og besøkte reiselivssted. Utviklingen er positiv på de fleste områder, nye attraktive mål utvikles for innbyggere og gjester. Da er det viktig at det spilles på lag med handelsmulighetene.

Vær med

Vi må alle være med å gjøre Geilo til et fullverdig handelssted. Det er stedet du og jeg vil bruke, hvor vi kan kjøpe sko, skjorter, små-elektro, vaskemaskiner og alt det vi trenger både i det daglige og nødvendig hushold.