annonse

Ytring: Som eit morknande tre

+ Like redningslaust fortapt som eit halvròte og avbrote tre?

  • Lars Brustugun
  • Gofa Og Pensjonist Gol


annonse