Lesarbrev

På Hallingdølens lesarbrevside kan alle si meininga si om aktuelle spørsmål. Innlegga bør helst vera underteikna med fullt namn. Signatur kan også brukast, men redaktøren må alltid ha namnet til den som skriv. Redaktøren har høve til å korte ned og redigere innlegga. Innsendte lesarbrev blir ikkje returnert. Skriv kort, poengtert – og bruk gjerne e-post.

Du kan senda lesarbrev til Hallingdølen på epost lesarbrev@hallingdolen.no 

Artikkelen held fram under annonsen.

eller i posten til:

Hallingdølen

Sundrevegen 79

3570 ÅL