annonse

Tilskot til Gravsetstugu

+

Hemsedal IL langrenn har ved anleggsnemnda for Gravset skianlegg søkt Hemsedal kommune om tilskot til ein tredjedel av driftsutgiftene for Gravsetstugu i 2018. Dei totale utgiftene for stugu er på 84.982 kroner, idrettslaget søker om 28.325 kroner i tilskot.