Annonsar i papiravis

Våre mediekanalar skapar gode rammer for at du som annonsør kan møte dine kundar 24 timer i døgeret.

 

Me tilbyr gjerne skreddarsydde annonsepakker ut ifrå ditt behov.

 

I Hallingdølen har me eit breitt utval av produkt, for alle typar annonsar:

 • Avisannonsar
 • Nettannonsar
 • Mobil
 • Lesebrett
 • Innstikk

Sjå dei mange moglegheitene her i vårt digitale kundesenter, kontakt oss på tlf. 32 08 65 00 eller send en e-post til annonse@hallingdolen.no
Du er alltid velkomen til å kontakte vår marknadsavdeling dersom du ønskjer meir informasjon eller ønskjer å annonsere.

 

Avisannonsar

For å finne prisar, bruk priskalkulatoren.

Annonsefrist kl 09.00 dagen før innrykk.

På kultur-sidene gjeld det eigne fristar:

Frist:
Tysdagsavisa Fredag kl. 15.00
Torsdagsavisa Måndag kl. 15.00
Laurdagsavisa Onsdag kl. 15.00

Send annonsemateriell til annonse@hallingdolen.no

Kontakt ein av våre medieseljarar for meir informasjon og plassbestilling.

 

Retningslinjer for annonsering

 • Hallingdølen følger retningslinjene som er fastlagte i Mediebedriftenes Landsforenings (MBL) regler om annonsepraksis.
 • Avisa følger MBLs tekniske regler for annonsemateriell til dagspressen.
 • Annonser som er av redaksjonell karakter og form, må være godt merket med “Annonse” på egen linje øverst  til venstre.
 • Hallingdølen holder seg rett til, om nødvendig, å forskyve innrykk av en annonse, forutsatt at teksten i denne ikke tidsbestemmer innrykket.Avisa har ikke ansvar for feil i materiell mottatt fra annonsør eller annonseformidler. Ved kundekorrektur er de selv ansvarlig for å oppdage feilBlir en oppsatt annonse ikke innrykket i løpet av 30 dager, blir annonsen makulert, og kostnadene for   satsarbeidet skal betales av ordregiveren.
 • Feil i andre aviser som følge av materiellevering, er avisa ikke ansvarlig for.
 • Annonser i oppslag og uregelmessige formede annonser må avtales spesielt.
 • Hallingdølen tar forbehold om at vi kan komme til og avslå og ta inn annonser som på grunn av innhold eller utforming strir mot avisa sin etiske norm og regelverk (t.d. annonser for pornografi og rasisme).
 • Annonser blir alltid satt med rettskrivingen som avisa til en hver tid bruker, med mindre annet er avtalt med annonsøren.
 • Reklamasjoner på annonsen må fremstilles omgående og senest innen 14 dager etter innrykk.
 • Når det er mulig, bør feil påpekes straks, slik at feilen kan rettest ved hel eller delvis nytt innrykk. Avisas ansvar ved feil avgrenser seg til maksimum prisen av annonsen. Reklamasjon på faktura må fremstilles 8 dager etter at den er mottatt.
 • Hallingdølen oppbevarer alt ferdig levert annonsemateriell etter innrykk i en måned. Avisa utleverer ikke benyttet annonsemateriell såfremt det ikke er gjort spesiell avtale om dette.
 • Annonser som er utformet av Hallingdølen, er avisa sin eiendom. Dersom du ønsker å bruke annonsen i en annen sammenheng, må du innhente godkjennelse fra avisen. For slike annonseavtrykk vil annonsøren bli fakturert i samsvar med prislisten til dagspressen.
 • På fakturaene våre vil forfallsdato alltid fremgå. Betaling skal være Hallingdølen i hende innen denne datoen. Ved forsinket betaling krever vi inn forsinkingsrente i samsvar med “Lov om renter ved forsinket betaling” av 17.12.1976. Forfall er 14 dager fra fakturadato. Etter forfall blir det regnet forsinkingsrente 12 % i året. Beskjed om deling av annonsefaktura må gis ved bestilling. Purregebyr kr 50,-.
 • Det er ikke reklamasjonsrett ved for sent levert materiell.
 • Eventuell avbestilling av annonser må skje før utløpet av innleveringsfristen, ellers blir det regnet 40 % av annonseprisen. For annonser som er bestilt på spesialsider og fargeannonser på tekstside, må avbestilling skje innen 10 dager før innrykksdag. Annonser av denne typen som blir avbestilt etter denne tiden, blir fakturert med 40 % av annonsesummen.

 

Teknisk informasjon avis

Rasterlinjer:
40 linjer/cm.

 

Filoverføring:
PDF fil oversendt via NADA eller NADA Express. Se www.nada.no Det er svært viktig at filene er merket med innrykksdato dag/månad, kunde og stikkord. Eksempel: 19_02_2008_Labo_stilling.eps.

 

Filformat:
Vi ønsker postscriptfiler PDF eller proscriptet EPS slik at alle elementer som bilde, logoer og fonter som hører til annonsen, er med. Annonsen må være produsert som bestilte mål. Når en velger rette postscript-driver, lar det seg gjøre å inkludere fontene i filen. Annonser laget i Word kan ikke regnes som ferdigmateriell. Heller ikke annonser som er sendt som QuarkXpress/Indesign-dokument, kan regnes som ferdigmateriell. Fonter skal være av type 1, dvs. Post Scriptfonter eller OpenType.

 

Oppløsing:
Bilder bør ikke ha høyere oppløsning enn 200 dpi eller mindre enn 150 dpi. Høyere oppløsning medfører bare større filer og lenger overføringstid. Beskjæringer bør skje i bildebehandlingsprogrammet. Bilder skal være høyoppløselige, og ikke OPI. Strekbilder bør ikke ha høyere oppløsing enn 600 dpi eller mindre enn 400 dpi.

 

Fargeannonser:
Annonser må ikke inneholde RGB, Index eller Pantonefarger. Logoer og bilder som er hentet fra Internett, kan vi ikke garantere bra trykkresultat på.

 

Spotfarger:
Ekte spotfarger skal ikke benyttes. Alle fargeverdier skal være jevne i CMYK.