annonse

Avlsoksen

Fagmann
Fagmann: I okseavl er det DNA-testen som gir svaret. Å få ein okse med gode avlsverdiar, er litt som å vinne i lotto. (Foto: Tor Folgerø)
Per Kvelprud

+ Han avlar dyr som har framifrå jureksteriør og høg mjølkeproduksjon. Og sjølv ser han ut som ein «hunk» med god kjøtfylde og ullkvalitet.

Tor Folgerø


annonse