annonse

Tredje generasjon +

Hallingplast 50 år: Tredje generasjon inn som eigarar

Dei fører industrieventyret vidare

Det starta i det små med plastsiloar og plastrøyr i 1969. 50 år seinare er Hallingplast ein av dei leiande plastrøyrbedriftene i Norden.

2 t