annonse

Lett å bomme - lurt å trene

SIKTAR
SIKTAR: Kari Beate Turhus prøver å treffe leirduene som kjem i eit forrykande tempo. (Foto: )
MASKINERI
MASKINERI: DEN nye leirduebanen har to maskiner. Den eine er ein trapp-maskin som skyt kvar leirdue i tilfeldig retning.
SIKTAR
SIKTAR: Kari Beate Turhus prøver å treffe leirduene som kjem i eit forrykande tempo. (Foto: )
KONTROLL
KONTROLL: Utskyinga av leirduene skjer med ein fjernkontroll. (Foto: )
NØGD
NØGD: Leiar i Gol jakt- og fiskerforening Christoffer Norhaug håpar at leirdueskytingtilbodet vil halde fram kvar måndag. (Foto: )
KONSENTRASJON
KONSENTRASJON: Eskil Turhus prøver seg med hagla for fyrste gong. Christer Fossum instruerer. (Foto: )
BANEN
BANA: Hemsil skytebane er no den einaste staden i Gol kommune som tilbyr leirdueskyting. Frå er det tilbod i Nes, Ål og Flå. – Me håpar at det blir eit miljø for ungdom, seier Christer Fossum som er sjef for ungdomsutvalet i forbundet. (Foto: ELIAS DAHLEN)

+ Gol Jeger- og Fiskerforbund innvigde nyleg leirdueskytinga kveld på Hemsil skytebane. – Me håpar å få til eit miljø båe for unge og gamle, seier leier Christoffer Norhaug.

Elias Dahlen


annonse