annonse

Baud Kleven på kaffi

Over kaffikoppen
Over kaffikoppen: Sigve. (Foto: Arkiv)

+ I DENNE SPALTA har me mange gongar vore innom øvrigheita i gamle dagar, altså lensmennene. Dei som sørga for lov og orden i si eiga bygd og i tillegg hadde fleire samfunnsviktige oppgåver.annonse