Vegmerking i tunnel på Fv50

Statens vegvesen melder om redusert framkommelegheit i Geiteryggtunnelen på Fv50 Hol-Aurland eit par dagar. Fartsgrensa blir sett ned til 50 km i timen, det blir manuell dirigering og vegen kan bli stengt i inntil 30 minutt på grunn av vegmerkingsarbeid. Arbeidet skal pågå frå onsdag kveld (24. juli) til fredag morgon (26.juli).