Prisar / Fristar

For storleik og prisar, sjå Priskalkulator.

Utfyllande informasjon om avisannonsar finn duher.

Annonsefrist kl 09.00 dagen før innrykk.

På kultur-sidene gjeld det eigne fristar:

  Frist  

Tysdagsavisa Fredag kl. 15.00  

Torsdagsavisa Måndag kl. 15.00  

Laurdagsavisa Onsdag kl. 15.00  

Nettannonsar:

Nettannonsar Hallingdølen skal lage, har materiallfrist 3 dagar før innrykk.

Artikkelen held fram under annonsen.

Spesialkonsept (expanding banners, lokal tilpassing, feed av film etc) har 5 virkedagars frist.

Ferdige nettannonsar må me ha mottatt innan kl. 10.00 2 dagar før innrykk.