Nes satsar på sykkel

Sykkelstien frå Syningen og ned til Nesbyen sentrum er prioritert på topp i kommuneplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Nes fram til 2029.

Kunstgrasbane er på andreplass og ein sykkelsti på Trytetjern er ført opp som nummer tre.

Bård Heio (H) sa i kommunestyret torsdag, der planen vart vedteken, at kunstgrasbanen ikkje er nedprioritert, men prosjektet er enno ikkje klar for å ei førsteprioritering.