Nes: Endå fleire hytter

Nes kommunestyre har gitt grønt lys for bygging av omkring eitt hundre nye hytter på Trollset i Trondrudmarka. Reguleringsplanen vart godkjent i kommunestyret torsdag.

Det er i dag 58 frådelte tomter innanfor planområdet. Med dei nye tomtene er det lagt til rette for bygging av i underkant av 160 tomter.