annonse

Vil legge ned Flesberg-Rødberg

Rødberg stasjon
Rødberg stasjon: Området ved jernbanestasjonen på Rødberg er i ferd med å gro att. No vurderer Bane Nor å fjerne den freda delen av Numedalsbanen frå det nasjonale jernbanenettet. (Arkivfoto frå 2018) (Foto: )
Dresinturisme
Dresinturisme: Øvre delen av Numedalsbanen blir brukt til med dresin. Her er to hallingjenter på sykkeltur i Rollag for nokre år sidan. (Foto: Tor Folgerø)
Numedalsbanen
Numedalsbanen: Siste toget på Numedalsbanen passerte Norefjord for 30 år sidan. (Arkivfoto frå 1988) (Foto: )
Attgroing
Attgroing: Numedalsbanen er i ferd med å gro att. No vurderer Bane Nor å leggje ned den freda og ubrukte strekningen frå Flesberg til Rødberg. (Foto: Arkiv)

+ Bane Nor vurderer å fjerne Numedalsbanen frå Flesberg til Rødberg frå jernbanenettet. Kommunestyret i Nore og Uvdal stiller som vilkår at banen ikkje blir lagd brakk.

  • Torbjørn Gunhildgard


annonse