annonse

Vil bygge alpinanlegg i kommuneskogen

: ALPINBAKKE HER? Søre Åsen ligg nord for Pålsbufjorden, kring 10 km vest for Tunhovd i Nore og Uvdal. Tiltakshavar Knut Martin Bakka og Marit Bjarøy frå Tønsberg-området ønskjer å utvikle fritidsbustader og alpinbakke her, om Nore og Uvdal kommune vil selje kommuneskog. (Foto: Målfrid Toeneiet)

+ Grunneigarar vil bygge ut hyttefelt og alpinanlegg i Tunhovd. Spørsmålet er om dei får kjøpe kommuneskog for å realisere planane.

Ina Eirin Eliassen


annonse