annonse

Vanskeleg å få endane til å møtast

Økonomisjef
Økonomisjef: Ole Jørgen Hallingstad skisserer dei økonomiske problema i tertialrapporten for Nes kommune. (Foto: Arkiv)

+ Nes kommune slit med å levere eit godt rekneskapsmessig resultat.

Arne Ole Lindahl


annonse