annonse

Valanalyse: Senterpartiet avgjer i Hol

Ostebygda
Ostebygda: Kven vil holingane ha til ordførar? Høgres Hanne Haatuft eller Aps Petter Rukke? For ikkje å gløyme Senterpartiet, som har fått næring til kløveren den siste tida. Er det Sigrid Simensen Ilsøys tur til å gripe klubba? (Foto: Ingunn Wiken (ill.))
Vallister 2019-2023

+ Arbeiderpartiet og Petter Rukke vil sette alt inn på ikkje å bli kasta ut av ordførarkontoret av hovudutfordrar Hanne Haatuft og Høgre. Men vegen til ordførarkontoret går via Senterpartiet.

Magnus Lindahl


annonse