21. september losna ein tilhengar frå trekkvogna på ein semitrailer på Rv52 ved Spildra i Gol.
21. september losna ein tilhengar frå trekkvogna på ein semitrailer på Rv52 ved Spildra i Gol.

Utan ressursar til gransking

To tilfelle der vogntog mista tilhengaren på Rv52 fekk havarikommisjonen til å fatte interesse. Ressursmangel set ein stoppar for vidare arbeid.

Avdelingsdirektør Rolf Mellum i Statens havarikommisjon for transport (SHT) sa til Hallingdølen 4. oktober at SHT kunne vere interessert i å sjå nærare på trailer-hendingane. No viser det seg at ressursmangel set eit stoppar for det.

– Det er litt leitt å måtte si at me kanskje må vente på den store smellen, men me har ikkje ressursar til å sjå meir på dette no, seier Mellum til Hallingdølen, ein månad seinare.

For tida arbeider kommisjonen med seks dødsulykker i trafikken. Den eldste er ei møteulykke i Søgne i Vest-Agder frå 2010. Den siste, ei møteulykke på Elverum i juni i år. Dei aktuelle hendingane i Hallingdal har til no vore utan at liv har gått tapt.

n 21. september losna ein tilhengar frå trekkvogna på ein semitrailer på Rv52 ved Spildra i Gol. Ei kvinne i 60-åra frå Ringerike vart alvorleg, men ikkje livstrugande skadd.

n 17. oktober skjedde det same igjen. Ein tilhengar frå ein annan semitrailer losna, om lag på same staden. Denne gongen vart ingen skadd.

Rolf Mellum, Statens Havarikommisjon for Transport.
Rolf Mellum, Statens Havarikommisjon for Transport.

Det spesielle er likevel at tilhengarane i båe tilfella losna i fart, og om lag på same staden. Landet rundt viser det seg at liknande episodar har skjedd. I 2010 skjedde det på Fv170 ved Harkerud i Aurskog-Høland. I januar i år på E39 ved Giskemo i Ørskog. Og i mars, på E6 i Malvik. Patentet med tilhengarar festa på ei svingskive ser ut til å vere gjennomgåande.

Artikkelen held fram under annonsen.

Mellum antyda overfor Hallingdølen at hendingane kunne vore interessante som «temaforsking», altså at ein såg på fleire saker i samanheng. Dette er no diskutert i kommisjonen, men ein er førebels ikkje klar for setje i verk vidare undersøking av dette.

– Men me føljer med, og er merksame på problemstillinga, opplyser Mellum.