annonse

To søkjarar til legestilling

Klinikk i Nesbyen
Klinikk i Nesbyen: Avtalen med øyre-, nase- og halsspesialist Asle Børtnes Østerhus vart avslutta 1. september. Han måtte gå av med pensjon fordi han ikkje fekk dispensasjon til å halde fram etter maksimal aldersgrense. (Foto: Arkiv)

+ Det er to søkjarar til øyre-, nase- og halsklinikk i Hønefoss med utekontor i Hallingdal.

Arne Ole Lindahl


annonse