annonse

Superraskt valkorps i Nore og Uvdal

Vann oppteljinga
Vann oppteljinga: F.v. Kate Hovdegård, Unni Wetlesen og Vidar Skreprud var valansvarlege i Nore og Uvdal og fyrst ute med å offentleggjera valresultatet i vår region. (Foto: Cecilie Skogheim)

+ Ein times tid time etter at vallokala stengde måndagskvelden og oppteljinga starta, låg valresultatet i Nore og Uvdal ute på nettet.

  • Torbjørn Gunhildgard


annonse