annonse

Stor trafikk ved urnene: - Moro å få vera med å bestemme

Fyrste gong
Fyrste gong: Fyrstegongsveljar Ingrid Jøtun Fauske (18) puttar røystesetelen i urna. Arne Borge Hesla, Ronja Risdal og Bjørn Søgnen kontrollerer at det går rett føre seg. (Foto: Torbjørn Gunhildgard)
Stor trafikk
Stor trafikk: Det stor trafikk i Gol samfunnshus måndag føremiddag. Her gjer Bjørg Karen Lie og Ragnar Horge borgarplikta si. Leiar i valstyret, Sissel Bjørøen (ryggen til) og valfunksjonærane Ronja Risdal og Bjørn Søgnen kontrollerer. (Foto: Torbjørn Gunhildgard)
Gol samfunnshus
Gol samfunnshus: Lise Steinbråten puttar stemmesetelen i urna som valfunksjonær Stian Røstberg passar godt på. (Foto: Torbjørn Gunhildgard)
Torpo grendehus
Torpo grendehus: Valfunksjonær Anette Karterud kontrollerer valkortet til Karin Skrindo Granberg. Inger Marit Halvorsen er klar til å leggje stemmesetlane i urna. Valfunksjonærane Nils Ove Svensgård, Geir Tretterud, Anne Berit Jorde og Inge Ragnar Gåsterud kontrollerer. (Foto: Torbjørn Gunhildgard)
Valprat
Valprat: Harald Sundsøy (t.v.), Anne Kari Sundsøy, Andres Bleiktvedt og Laila Bleiktvedt slår av ein valprat utanfor vallokalet i Gol samfunnshus. (Foto: Torbjørn Gunhildgard)
Forklaring
Forklaring: Valfunksjonær Åse Berit Lio forklarar Lise Steinbråten om listene til kommunevalet og Viken-valet før ho går inn i avlukket. (Foto: Torbjørn Gunhildgard)
Borgarplikta
Borgarplikta: Torill Engebakken puttar stemmesetelen i urna til valfunksjonær Bjørn Søgnen. (Foto: Torbjørn Gunhildgard)

+ – Det har vore stor trafikk og pågang frå morgonen. Det ser ut til å bli bra valdeltaking og spelar liten rolle at Gol berre har eindagsval i år.

  • Torbjørn Gunhildgard


annonse