annonse

Slik vil Hemsedal kommune styre bustadutviklinga

Vil kjøpe tomter
Vil kjøpe tomter: Hemsedal formannskap vil kjøpe bustadtomter som grunneigarane ikkje utviklar sjølve. F.v. ordførar Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap), Marit Foss (Bygdelista), Steinar Bleken (V) og Maria Jartman (H). Med ryggen til Ellen M. Stabursvik (SV) og Tove Eggen Lien (Sp). (Foto: Torbjørn Gunhildgard)

+ Hemsedal kommune vil ha større kontroll over tilgangen på bustadtomter. Dersom grunneigarane ikkje vil utvikle bustadtomter sjølve, skal kommunen kjøpe grunn og detaljregulere.

  • Torbjørn Gunhildgard


annonse