annonse

Skulestrukturen i Ål - kva meiner partia no?

Skulestruktur
Skulestruktur: Hausten 2018 vart det foreslått å leggje ned Skattebøl skule. Et fleirtal med Ap og Sp i spissen gjekk likevel for å behalde dagens skulestruktur. (Foto: Arkiv)
Korkje ja eller nei
Korkje ja eller nei: – Viss uroa vår slår inn skal me absolutt ta skuledebatten, seier Sissel Urke (V). (Foto: Arkiv)
Nei til ny runde
Nei til ny runde: – Me gjorde eit vedtak i fjor, og det står me for, seier Solveig Vestenfor (Ap). (Foto: Arkiv)
Vil sjå det an
Vil sjå det an: – Er skulen organisert godt nok for å følgje opp kvar enkelt?, spør Jørund Li (H). (Foto: Arkiv)
Skulestrukturen i Ål:

+ Skulestruktur har vore den einaste verkeleg heite poteta i Ål-politikken denne perioden. Likevel har berre to av seks parti sett skulestruktur på agendaen framfor haustens val.

Caroline Utti


annonse