annonse

Skuffa over vegpengar: - Ikkje noko å rope hurra for

Ørgenvika-Gol
Ørgenvika-Gol: - Eg hadde venta at det kom pengar til utbygginga av strekninga mellom Ørgenvika og Lindelia i årets budsjett, seier Tor Egil Buøen. (Foto: Arkiv)

+ Pengane strøymer ikkje inn til riksvegane i Hallingdal. - Berre småpengar, seier Knut Arne Gurigard.

Arne Ole Lindahl


annonse