annonse

Samrøystes om kloakk

Kloakk
Kloakk: Torsdag vart maksgrensa for tilkopling til kommunalt avløpsnett behandla i Ål kommunestyre. Grensa vil mellom anna gjelde for husstandar i Nordbygdene som skal koplast til den nye avløpsleidningen frå Leveld til Sundre renseanlegg. (Foto: Caroline Utti)
Ål
Ål: Saka om maksgrense for krav om kloakk-tilkopling har vekt engasjement, særleg i Votndalen og Leveld. Såleis var også publikumsbenken uvanleg full då kommunestyret kom saman torsdag. (Foto: Caroline Utti)

+ Torsdag vart maksgrensa for krav om tilkopling til kommunalt avløpsnett behandla i Ål kommunestyre.

Caroline Utti


annonse